AktualityJak pulsujeme

7.4.2024 - 2. neděle velikonoční - Neděle Božího Milosrdenství


 • Dnešní sbírka je určena na Charitu.
 • Po mši svaté v 10.00 hodin jste zváni do farní kavárny.
 • Dnes večer v 19.00 hod. pokračuje příprava k biřmování pro dospělé.
 • V pondělí o slavnosti Zvěstování Páně budou mše svaté ráno v 7.00 a večer v 18.00 hodin.
 • Ve čtvrtek v 18 hodin bude pokračovat setkání v duchu kurzu Alfa.
 • Příští neděli budou při mši svaté v 10 hodin pověřeni ke službě noví akolyté a v 11.00 bude pokřtěna Laura Ondráčková.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do aktivity postní almužna. Své postní krabičky můžete odevzdávat nejpozději do příští  neděle. O výsledku a záměru budete informováni.
 • Pozvánka pro mládež do Saleska: V Pátek za námi přijde další ze série hostů s různými povoláními z farnosti, a to Eva Kornhäuserová - vojenská instrumentářka (zdravotní sestra), působící pod polní nemocnicí Armády České Republiky. Chceš se dozvědět třeba to, jak zvládla misi v Afgánistánu a jak lze takové povolání skloubit s rodinou? Pak přijď, ať už jsi na Pátcích někdy byl nebo nebyl. V 17:40 na přípravu nebo v 18:15 rovnou na mši do Saleska, nemusíš se přihlašovat. Nezapomeň nás také sledovat na Instagramu nebo Facebooku pod jménem Pátky v pátky.
 • Připomínáme pokračování další etapy synodního procesu, inspirace pro setkání farních synodních skupinek předá Zdeněk Vích nebo je najdete na webu www.biskupstvi.cz.
 • V zákristii nebo prostřednictvím e-mailu je možné zadávat intence na další půlrok. V rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách lze ověřit volné termíny.
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.


Farnost Brno-Nová Líšeň: www.farnostnovalisen.czDíky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.
Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David


 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat