AktualityJak pulsujeme

9.6.2024 – 10. neděle v mezidobí


 • Po mši svaté v 10.00 hodin jste zváni do farní kavárny.
 • Dnes večer v 19.00 pokračuje příprava k biřmování pro dospělé. Slavnost biřmování bude v pátek 21. června v 18 hodin.
 • Ve středu po večerní mši svaté bude na farním dovře táborák pro děti navštěvující náboženství. Špekáčky budou zajištěny.
 • Ve čtvrtek v 18 hodin bude poslední setkání v duchu kurzu Alfa.
 • V sobotu si připomeneme výročí 110 let od obnovení kaple Panny Marie Pomocné na Kostelíčku. Zveme vás na večerní setkání „Zhasíná den na Kostelíčku“ od 19 hodin před kaplí. Čeká vás hudba, slovo, modlitba a děkování. Přijďte všichni, komu je toto místo milé!
 • Příští neděli bude pokřtěna Adéla Prokšová.
 • V neděli 16.6. se při mši svaté v Salesku v 8:30 rozloučí s farníky salesián Petr Matula, který na konci srpna předá funkci ředitele Saleska novému řediteli Zbyňkovi Vančurovi. Petra Matula se stěhuje do Pardubic a do salesiánské komunity přibude z Teplic salesián Michael Martínek.
 • Z důvodu broušení a lakování parket v tělocvičně bude nedělní mše svatá 23.6. a 30.6. v 8:30 v kostele sv. Jiljí. Od 17.6. do 30.6. pak nebudou v Salesku mše svaté či jiné pravidelné aktivity farnosti, ani ve všední den.
 • Během prázdnin budou mše svaté v 9.00 na Kostelíčku. Prosíme o pomoc při přípravě prostoru. Pomocníci se mohou zapisovat do tohoto formuláře.
 • Vážení farníci, rád bych poděkoval Vám všem, kteří se jako donátoři podílíte prostřednictvím fondu Puls na materiální podpoře kněží a života Vaší farnosti.  Také díky Vaší podpoře bylo možné po čtyřech letech částečně valorizovat mzdy kněží naší diecéze.
  Společně jsme v posledních letech překonali náročné období covidové pandemie, energetické krize i nárůst inflace. Pevně věřím, že doba kterou prožíváme, by mohla být dobrou příležitostí k růstu naší velké rodiny malých dárců. Proto Vás zvu, abyste se připojili k akci „Teď by to šlo!“
  Přidejte se k více než 8 500 donátorům naší diecéze a svým darem podpořte kněze, a zároveň svoji farnost, která získá bonus 1000,- Kč za každého nového donátora.
  Děkuji všem donátorům, kteří již zareagovali na postní výzvu a podle svých možností navýšili svůj pravidelný dar, a také bych chtěl povzbudit ty, kteří tuto možnost zvažují.
  Pokud vnímáte, že „teď by to šlo“ registrujte se na www.donator.cz  nebo prostřednictvím kontaktních osob ve Vaší farnosti.
  S vděčností za Vaši velkorysost a s požehnáním Pavel Kafka, správce fondu PULS.
 • Připomínáme pokračování další etapy synodního procesu, inspirace pro setkání farních synodních skupinek předá Zdeněk Vích nebo je najdete na webu www.biskupstvi.cz.
 • V zákristii nebo prostřednictvím e-mailu je možné zadávat intence na další půlrok. V rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách lze ověřit volné termíny.
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.

Pozvánky


 • Beseda o Božím vedení v životě kněze - prezentace a autogramiáda knihy
 • Celostátní setkání animátorů (CSA), které se uskuteční letos ve dnech 12 - 17. srpna v Kroměříži, nabídne pestrý program plný diskuzí, modlitby, ale také přednášek od zajímavých hostů. Kromě kulturního vyžití bude příležitost k osobnímu ztišení, setkávání a slavení eucharistie společně s českými a moravskými biskupy. Více zde.


Farnost Brno-Nová Líšeň: www.farnostnovalisen.czDíky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.
Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David


 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat