Aktuality4.6.2023 - Slavnost Nejsvětější Trojice


 • K dispozici je nové Kukátko. Děkujeme všem, kdo se na jeho přípravě podíleli.
 • Po mši svaté v 10:00 hodin jste zváni do farní kavárny.
 • Při mši svaté v 10:00 hodin bude pokřtěna Anna Hudcová. V 11:00 bude pokřtěna Stela Strnadová.
 • Děkujeme všem, kdo se zapojili do průběhu Noci kostelů.
 • Příští neděli po dopoledních bohoslužbách bude žehnání dopravních prostředků: vše, čím jezdíte, vám může být požehnáno.
 • Na neděli 18.6. připravujeme farní oběd na dvoře u sv. Jiljí. Od 11 hodin jste všichni zváni na společné setkání, stačí, když si s sebou vezmete dobrou náladu, něco sladkého ke kávě a dobrovolný příspěvek. Potřebujeme alespoň orientačně vědět, kolik z vás se obědu zúčastní. Při východu z kostela dostanete letáček a na oběd se můžete přihlásit tak, že odtrhnete z letáčku rožek s příslušným počtem osob a vhodíte ho do připraveného košíku. Připravujeme něco dobrého na grilu.
 • Během opravy kostela budou bývat bohoslužby ve farním dvoře.
 • O prázdninách budou nedělní bohoslužby takto: ráno v 7:00 ve farním dvoře, v 9:00 na Kostelíčku a v 10:00 ve farním dvoře. Večerní bohoslužby nebudou.
 • V sobotu 17. června uzavřou v našem kostele sňatek David Prokš a Klára Svobodová.
 • Mládež z brněnského děkanátu ve věku 12–25 let zveme na společné setkání u pečených vaflí s tematickým povídáním ve středu 7.6. v 17:30 na faře Brno, Lidická 6. Na akci se přihlašujte přes formulář - https://1url.cz/@vafle.
 • Nyní prosím zpozorněte všichni single – a je jedno, jestli jste zatím stále svobodní nebo po rozchodu, rozvedení, anulovaní, ovdovělí, zkrátka z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let. Je zde pozvání na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Mons. Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18 hod. v prostorách Duchovního centra u kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné. V 17 hod. bude předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou pravděpodobností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz . Pro účast je nutné se registrovat – včasná registrace je za zvýhodněnou cenu. Další informace jsou na plakátu, Facebooku, Instagramu nebo webu brněnského biskupství.
 • Ministrantský tábor bude letos v turnusu 12. - 19.8. Jako téma byl letos zvolen Klášter. Přihlašování na e-mail Jožkovi Nehybkovi.
 • V zákristii nebo prostřednictvím e-mailu je možné zadávat intence na příští rok. V rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách lze ověřit volné termíny.
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.Přehled zájezdů CK Hladký v roce 2023
Info z farnosti Brno-Nová Líšeň:


 • Dnešní sbírka je určena na stavbu nového kostela.
 • Dnes není farní kavárna.
 • K dispozici je nové Kukátko. Děkujeme všem, kdo se na jeho přípravě podíleli.
 • Na nástěnce v kulaťounu a na webu farnosti je vyvěšen soupis 23 farníků, kteří byli vámi navrženi a kteří souhlasili s kandidaturou do voleb za členy nové Pastorační rady farnosti. Volby proběhnou příští a přespříští neděli, tedy 4. a 11. června a budeme volit 6 členů. Volit mohou všichni farníci, starší 15 let. Máte možnost si seznam prohléhnout a rozhodnout se, kdo by nás měl v Pastorační radě farnosti zastupovat.
 • Ode dneška do příští neděle probíhají v naší farnosti volby do pastorační rady farnosti. Seznam kandidátů je vyvěšen v kulaťounu a na webu farnosti. Volit mohou všichni farníci, starší 15 let. Každý může volit pouze jednou a platný je lístek, kde je zakřížkováno maximálně 6 osob.
 • Mládež z brněnského děkanátu ve věku 12–25 let zveme na společné setkání u pečených vaflí s tematickým povídáním ve středu 7.6. v 17:30 na faře - Brno, Lidická 6. Na akci se přihlašujte přes formulář - https://1url.cz/@vafle Případné dotazy směřujte na P. Josefa Janouška - jos.janousek@email.cz
 • Dnes nás navštívili skautští dobrovolníci ze Střelic, kteří cca 1x měsíčně zaváží potravinovou pomoc pro válečné uprchlíky do ukrajinské řeckokatolické farnosti v Chustu nedaleko slovenských hranic. Přispět můžete buď na č. transparentního sbírkového účtu 670100-2207448813 / 6210 mBank či hotově dnes či příští týden, kdy bude též k dispozici příspěvková kasička. Více info na nástěnce v kulaťounu.
 • Z dnešní dětské katecheze: Společenství Nejsvětější trojice jsme přirovnali ke stromu. Strom je jedna jediná rostlina, která má tři důležité části - kořeny (Bůh Otec), kmen (Ježíš Kristus) a mízu (Duch svatý).
 • Nyní prosím zpozorněte všichni single – a je jedno, jestli jste zatím stále svobodní nebo po rozchodu, rozvedení, anulovaní, ovdovělí, zkrátka z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let. Je zde pozvání na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Mons. Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18 hod. v prostorách Duchovního centra u kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné. V 17 hod. bude předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou pravděpodobností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz . Pro účast je nutné se registrovat – včasná registrace je za zvýhodněnou cenu. Další informace jsou na plakátu, Facebooku, Instagramu nebo webu brněnského biskupství.
 • V rámci Farní cesty, skupiny Média, připravujeme schůzku, na které budeme plánovat technické zajištění nového farního webu. Zájemci zejm. z řad programátorů, webdesignerů nebo grafiků, kteří by chtěli jakkoliv přispět k tomuto dílu, nechť se obrátí na Ondřeje Gregárka na e-mail ondrej.gregarek@greo.cz. Následně dohodneme vhodný termín schůzky.
 • V rámci naší Farní cesty bychom rádi zjistili, jaká společenství v naší farnosti v současnosti fungují. Proto jsme připravili jednoduchý formulář pro zaznamenání základních informací. Prosíme o vyplnění ideálně jednou osobou za společenství, aby se informace nedublovaly. Smyslem tohoto průzkumu získat rámcový přehled o činnostech v naší farnosti. Předem děkujeme za spolupráci. Odkaz na formulář.
 • Info pro ministranty a jejich rodiče: Ministrantský tábor bude letos v turnusu 12.-19.8. Jako téma byl letos zvolen Klášter. Přihlašování na e-mail Jožkovi Nehybkovi.
 • Světový den mládeže (SDM) – setkání mladých lidí z celého světa s papežem – se bude konat v Lisabonu v Portugalsku od 1. do 6.8.2023 s předprogramem s diecézí od 26. do 31.7.2023. Přihlásit se mohou mladí ve věku 16 - 30 let. Mladší 18 let musí vyplnit kartu mladších s osobou, která za ně ponese zodpovědnost. Všechny informace i přihlašování naleznete na: https://www.svetovednymladeze.cz/. Celková cena za setkání i s předprogramem je 21.000 Kč s tím, že když se přihlásí a uhradí zálohu 5000 Kč do 17.12.2022, tak je sleva 1000 Kč. Bude dobré, když budeme ubytovaní společně na jednom místě s dalšími mladými ze salesiánských středisek. Proto při přihlašování při výběru nabídky z jaké jsem diecéze zaškrtněte „skupina Salesiáni“. To pak bude znamenat, že budeme ubytováni v diecézi Leiria – Fatima. Za líšeňské farnosti je koordinátorem salesián Petr Matula (mail: petr.matula@salesko.cz), tak se na něj obracejte s dotazy i s informací o přihlášení.
 • Abychom šetřili lakovaný povrch parket, připomínáme a prosíme, abyste se při vstupu do tělocvičny na nedělní mši svatou přezouvali. Buď použitím navlékacích přezůvek, nebo vlastními přezůvkami, což se týká asi zvláště děti, kterým jsou nazouváky povětšinou velké. Děkujeme za vaše pochopení a ohleduplnost.
 • Zveme všechny farníky, kterým leží na srdci stavba nového kostela Ducha Svatého, aby se připojili ke společné modlitbě růžence na místě stavby venku na hřišti nebo při dešti v likusáku. Scházíme se opět od září každé úterý od 17 hod. do 17:30. Potom je možnost mše sv. v kostele v 18 hod. nebo v Salesku v 18:15.


14.9. - rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2022/23 Aktualizováno 11.10.2022
Díky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.

Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat