Rozpis služeb akolytů - příprava bohoslužby

  • otevření kostela 1 hodinu předem
  • příprava obětních darů – miska s malými hostiemi + 1 velká hostie, konvičky (voda, víno) – zanést na stoleček u bočního vstupu pod kůrem
  • příprava liturgických textů – misál, čtení, přímluvy, ohlášky
  • zajistit lektory na čtení a přímluvy
  • připravit košíky na vybírání
  • rozsvícení svíček – oltář (cca 45 minut předem, obětní stůl cca 10 minut předem
  • zajištění 2 osob z přítomných věřících, kteří donesou dary
  • rozsvěcení světel – panel v sakristii