Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

Mše svaté ve dnech 24.5.2020 - 31.5.2020
Den Mše Poznámka
Neděle 24.5. 7. neděle velikonoční
7:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
8:30 mše svatá pro návštěvníky SaSM
10.00 za živou a rodinu Helmanovu a Jedličkovu
11:00 za manžele Jágrovy
15:00 májová pobožnost
Pondělí 25.5.
7:00 za Jana Kozla
Úterý 26.5.
8:00 za Marii Koutníkovou
Středa 27.5.
18:00 za maminku, živou a rodinu
Čtvrtek 28.5.
8:00 za prarodiče Přehnalovy, syny a Václava Přehnala
Pátek 29.5.
18:00 na poděkování za 80 let života s prosbou o další pomoc
Sobota 30.5.
7:30 za Lucii Kalandrovou
17:00 májová pobožnost na Kostelíčku
Neděle 31.5. slavnost Seslání Ducha Svatého
7:00 za rodiče Rybárovy a živou rodinu
8:30 pro návštěvníky SaSM
10:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
11:00
15:00 májová pobožnost a Te Deum

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8:00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18:00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18:00
Neděle 8:30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.